פסיקת פיצוי בגין "ירידת ערך" בתביעות ליקויי בניה

 

אילן שרן, עו"ד

 

תביעות בגין ליקויי בניה הפכו לחזון נפרץ בנוף היחסים שבין קבלן ורוכש דירה כמו גם ביחסים שבין שכנים או מוכר ורוכש דירה יד שניה. על-כן מצינו פסיקות רבות של בתי-המשפט לכל ערכאותיהם שישבו על מדוכת תביעות אלה.

 

אם בנזק לא ממוני שאלת הפיצוי נתונה להערכתו של בית-המשפט מבלי שבפניו כלים מקצועיים לקביעה זו {אלא בנסיבות המקרה המיוחד}, הרי בפסיקת הנזק הממוני מסוג של "ירידת ערך" עומדים לבית-המשפט כלים רבים ובכללם, חוות-דעת של שמאי מקרקעין, תכניות בינוי, חוקי תכנון וכמובן הערכת גובה הפיצוי או הענקתו על-פי נסיבותיו של המקרה.

                                   

בשל ריבוי פסיקות בית-המשפט הביא המחבר חיבור מקיף החובק בצד מבט פנורמי על נושא פסיקת הפיצוי בגין ירידת ערך בתמיכת הלכות בתי-המשפט ודברי מלומדים, גם טבלאות פסיקה ופסיקות רבות של בית-המשפט לגבי עצם פסיקת הפיצוי ולשיעורו.

 

המחבר, ידוע כמומחה ובעל ניסיון רב, של עשרות שנים, בתחום הליטיגציה בנושא כה מורכב זה של תביעות בגין ליקויי בניה. מדובר בספר נוסף שיהווה מכשיר רב ערך לשופט, לעורך-הדין, לשמאי, למהנדס ולכל מי שעיסוקו בתחום המקרקעין. הספר מוגש בכריכה קשה.   

 

מחיר הספר הינו 498 ש"ח כולל מע"מ ומשלוח (במקום 798 ש"ח).

 

מבין נושאי הספר (חלקי):

 

מהותו של סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות), איתור הנזק והפיצוי, הנזק הממוני לנזק הלא ממוני, מבחנים לקביעת ערכו הכספי של הפיצוי, המבחנים שנקבעו בפסיקת בית-המשפט לעניין הוכחת נזק ממוני, שמאות מקרקעין - השמאי והשומה בקביעת הפיצוי בגין "ירידת ערך", "ירידת ערך" הגדרה ומהות, שמאי ושמאות, שמאות מקרקעין - מושגי יסוד, שיקולי בית-המשפט בקביעת הפיצוי בגין ירידת ערך, ירידת ערך פסיכולוגית, המומחה וחוות-הדעת, מומחה מטעם בית-המשפט, מינוי המומחה בהסכמה, ליקויי בניה שאינם ניתנים לתיקון ופיצוי בגין ירידת ערך, ליקויים שהורתם היא בתקופה הטרום חוזית וביחסים הטרום חוזיים, ליקויים שלא ניתנים לתיקון שהורתם לאחר כריתת חוזה הרכישה, קומת חניה בגובה נמוך מן התקן - אי התאמה ברכוש המשותף - הנציגות כתובעת, שטח מגרש קטן, עמודון במטבח, מדרגות כניסה לא תקניות; התיישנות - תביעה בגין ירידת ערך עקב הקטנת שטח, תופעות של שקיעה וסידוק - פסיקת פיצוי בגין ירידת ערך מפאת הצורך בחשיפת המידע על כך לרוכש פוטנציאלי בעתיד, ליקויי בניה שניתנים לתיקון ופיצוי בגין ירידת ערך, תיקונים אסטטיים - דחיית תביעה בגין ירידת ערך, ליקויי בניה שונים - פסיקת פיצוי בגין ירידת ערך ועוד.

 

את הספר אפשר לרכוש במספר דרכים:

 

1. בטלפון: 03-6186141

 

2. להשיב מייל חוזר. 

3. למלא טופס רישום. למילוי טופס הרישום לחץ/י כאן

 

4. משלוח שיק לפקודת "אוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ" - רח' שוהם 11, ת.ד. 7889, פתח תקוה

 

5. לקוחות בעלי תיבת דואר וואלה - להשיב במייל חוזר באמצעות הכפתור להלן: