Featured Posts

February 15, 2014

מבוא: 

1. החל משנות ה- 80 אנו עדים להתפתחות ענף תביעות ליקויי הבניה המעיב על היחסים המשפטיים שבין קבלנים מחד ובין רוכשי דירות מאידך.

2. הסיבה העיקרית, כפי הנראה, העוצה בכך בעליית רמת החיים בארץ העלאת דרישות רוכשי הדירות לטיב ביצוע גדול יותר מחד, ומאידך הזקקות הקבלנים לכח...

February 15, 2014

ת"א (חיפה) 1003/01 - כ.א.ן. גולן 1979 בע"מ נ' נברו ענת ואח'ת"א (חיפה) 1003/01ת"א (חיפה) 1197/01כ.א.ן. גולן 1979 בע"מ נגד1. נברו ענת 2. נברו חיים בבית המשפט המחוזי בחיפה [19.1.03]

לפני השופט עודד גרשוןעו"ד ש' צור - בשם המבקשת; עו"ד א' שרנקובסקי - בשם המשיבים/

פ ס ק - ד י...

Please reload

מבוא: 

1. החל משנות ה- 80 אנו עדים להתפתחות ענף תביעות ליקויי הבניה המעיב על היחסים המשפטיים שבין קבלנים מחד ובין רוכשי דירות מאידך.

2. הסיבה העיקרית, כ...

ליקויי בניה וירידת ערך בדירות מגורים

February 15, 2014

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

    © Ilan Sharan. All rights reserved.

     

     ilan@sharan.co.il  טל': 03-5101247 פקס: 03-5100729